You are here

ผลการแข่งขัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556


ฟุตซอลชาย


CUP มาบตาพุด แพ้ CUP เอกชน 3-6


CUP จันทร์ชะเมา แพ้ รพ.ระยอง 2-8


CUP ปลวกแดง แพ้ CUP บ้านค่าย นิคม บ้านฉาง 5-7


ฟุตบอลหญิง


CUP มาบตาพุด เสมอ CUP นิคม บ้านค่าย 0-0


รพ.ระยอง ชนะ CUP ปลวกแดง 5-0


ผลการแข่งขัน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556


เซปัคตะกร้อ


CUP ปลวกแดง ชนะ CUP วังจันทร์ 2-0 เซต


CUP เขาชะเมา ชนะ CUP บ้านฉาง 2-1 เซต


ผลการแข่งขัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556


เซปัคตะกร้อ


CUP มาบตาพุด ชนะ รพ.ระยอง 2-0 เซต


CUP แกลง ชนะ CUP บ้านค่าย 2-0 เซต


ผลการแข่งขัน วันที่  26 พฤศจิกายน 2556


เซปัคตะกร้อ


CUP เอกชน ชนะ CUP วังจันทร์ 2-1 เซต


CUP ปลวกแดง ชนะ CUP เขาชะเมา 2-1 เซต


ผลการแข่งขัน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556


เปตอง ประเภทชายคู่ทั่วไป


  - เหรียญทอง CUP บ้านค่าย


  - เหรียญเงิน CUP แกลง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภทหญิงคู่ทั่วไป


  - เหรียญทอง CUP ปลวกแดง


  - เหรียญเงิน CUP แกลง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภททีมชายทั่วไป 3 คน


  - เหรียญทอง CUP ปลวกแดง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านฉาง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภททีมหญิงทั่วไป 3 คน


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP มาบตาพุด


  - เหรียญทองแดง CUP บ้านค่่าย


ฟุตบอลชาย


รพ.ระยอง ชนะ CUP เอกชน 3-0


CUP มาบตาพุด ชนะ CUP ปลวกแดง นิคม บ้านค่าย 3-2


ผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556


เปตอง ประเภท VIP


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านค่าย


  - เหรียญทองแดง CUP ปลวกแดง


เปตอง ประเภท คู่ผสมทั่วไป


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP ปลวกแดง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภท อาวุโสชาย 3 คน


  - เหรียญทอง CUP ปลวกแดง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านค่าย


  - เหรียญทองแดง รพ.ระยอง


เปตอง ประเภท อาวุโสหญิง 3 คน


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านค่าย


  - เหรียญทองแดง CUP ปลวกแดง


 


 

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages