You are here

ผลการแข่งขัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556


ฟุตซอลชาย


CUP มาบตาพุด แพ้ CUP เอกชน 3-6


CUP จันทร์ชะเมา แพ้ รพ.ระยอง 2-8


CUP ปลวกแดง แพ้ CUP บ้านค่าย นิคม บ้านฉาง 5-7


ฟุตบอลหญิง


CUP มาบตาพุด เสมอ CUP นิคม บ้านค่าย 0-0


รพ.ระยอง ชนะ CUP ปลวกแดง 5-0


ผลการแข่งขัน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556


เซปัคตะกร้อ


CUP ปลวกแดง ชนะ CUP วังจันทร์ 2-0 เซต


CUP เขาชะเมา ชนะ CUP บ้านฉาง 2-1 เซต


ผลการแข่งขัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556


เซปัคตะกร้อ


CUP มาบตาพุด ชนะ รพ.ระยอง 2-0 เซต


CUP แกลง ชนะ CUP บ้านค่าย 2-0 เซต


ผลการแข่งขัน วันที่  26 พฤศจิกายน 2556


เซปัคตะกร้อ


CUP เอกชน ชนะ CUP วังจันทร์ 2-1 เซต


CUP ปลวกแดง ชนะ CUP เขาชะเมา 2-1 เซต


ผลการแข่งขัน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556


เปตอง ประเภทชายคู่ทั่วไป


  - เหรียญทอง CUP บ้านค่าย


  - เหรียญเงิน CUP แกลง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภทหญิงคู่ทั่วไป


  - เหรียญทอง CUP ปลวกแดง


  - เหรียญเงิน CUP แกลง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภททีมชายทั่วไป 3 คน


  - เหรียญทอง CUP ปลวกแดง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านฉาง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภททีมหญิงทั่วไป 3 คน


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP มาบตาพุด


  - เหรียญทองแดง CUP บ้านค่่าย


ฟุตบอลชาย


รพ.ระยอง ชนะ CUP เอกชน 3-0


CUP มาบตาพุด ชนะ CUP ปลวกแดง นิคม บ้านค่าย 3-2


ผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556


เปตอง ประเภท VIP


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านค่าย


  - เหรียญทองแดง CUP ปลวกแดง


เปตอง ประเภท คู่ผสมทั่วไป


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP ปลวกแดง


  - เหรียญทองแดง CUP มาบตาพุด


เปตอง ประเภท อาวุโสชาย 3 คน


  - เหรียญทอง CUP ปลวกแดง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านค่าย


  - เหรียญทองแดง รพ.ระยอง


เปตอง ประเภท อาวุโสหญิง 3 คน


  - เหรียญทอง CUP แกลง


  - เหรียญเงิน CUP บ้านค่าย


  - เหรียญทองแดง CUP ปลวกแดง


 


 

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12/10/2018
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ส.ค. - ก.ย. 2561 08/10/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 04/10/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ 03/10/2018
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 28/09/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/09/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรังภ.1/2561 ลว 25 กย 2561 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง 24/09/2018

Pages