You are here

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556


ฟุตบอลหญิง


CUP แกลง เสมอ รพ.ระยอง 0-0


CUP จันทร์ชะเมา แพ้ CUP บ้านค่าย-นิคม 0-1


ฟุตซอลชาย


CUP มาบตาพุด แพ้ รพ.ระยอง 4-8


CUP จันทร์ชะเมา เสมอ CUP เอกชน 6-6


CUP แกลง CUP ชนะ นิคม บ้านค่าย บ้านฉาง 7-2


ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556


วอลเลย์บอลหญิง


CUP มาบตาพุด ชนะ CUP เขาชะเมา 2-0 เซต


CUP เอกชน ชนะ CUP วังจันทร์ 2-0 เซต


วอลเลย์บอลชาย


CUP มาบตาพุด ชนะ CUP เขาชะเมา 2-0 เซต


CUP เอกชน แพ้ CUP วังจันทร์ 0-2 เซต


เซปัคตะกร้อ


CUP เอกชน ชนะ CUP บ้านฉาง 2-0 เซต


CUP เขาชะเมา ชนะ CUP วังจันทร์ 2-1 เซต


ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556


วอลเลย์บอลหญิง


รพ.ระยอง ชนะ CUP บ้านค่าย 2-0 เซต


CUP แกลง ชนะ CUP บ้านฉาง 2-0 เซต


วอลเลย์บอลชาย


รพ.ระยอง ชนะ CUP บ้านค่าย 2-0 เซต


CUP แกลง ชนะ CUP บ้านฉาง 2-0 เซต


เซปัคตะกร้อ


รพ.ระยอง ชนะ CUP บ้านค่าย 2-1 เซต


CUP แกลง ชนะ CUP มาบตาพุด 2-0 เซต


 


 


 

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12/10/2018
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ส.ค. - ก.ย. 2561 08/10/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 04/10/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ 03/10/2018
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 28/09/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/09/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรังภ.1/2561 ลว 25 กย 2561 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง 24/09/2018

Pages