You are here

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556


ฟุตบอลหญิง


CUP แกลง เสมอ CUP ปลวกแดง 0-0


CUP จันทร์ชะเมา เสมอ CUP มาบตาพุด 0-0


ฟุตซอลชาย


CUP จันทร์ชะเมา แพ้ CUP มาบตาพุด 4-5


รพ.ระยอง เสมอ CUP เอกชน 4-4


CUP แกลง ชนะ CUP ปลวกแดง 4-2


ผลการแข่งขันประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556


เซปัคตะกร้อ


CUP ปลวกแดง ชนะ CUP บ้านฉาง 2-0 เซต


CUP เอกชน ชนะ CUP เขาชะเมา 2-0 เซต


วอลเลย์บอลหญฺิง


CUP มาบตาพุด ชนะ CUP เอกชน 2-0 เซต


CUP เขาชะเมา แพ้ CUP วังจันทร์ 0-2 เซต


วอลเลย์บอลชาย


CUP มาบตาพุด ชนะ CUP เอกชน 2-0 เซต


CUP เขาชะเมา แพ้ CUP วังจันทร์ 0-2 เซต


ผลการแข่งขันประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556


วอลเลย์บอลหญฺิง


รพ.ระยอง ชนะ CUP บ้านฉาง 2-0 เซต


CUP แกลง ชนะ CUP บ้านค่าย 2-0 เซต


วอลเลย์บอลชาย


รพ.ระยอง ชนะ CUP บ้านฉาง 2-1 เซต


CUP แกลง ชนะ CUP บ้านค่าย 2-0 เซต


เซปัคตะกร้อ


CUP มาบตาพุด ชนะ CUP บ้านค่าย 2-0 เซต


CUP แกลง ชนะ รพ.ระยอง 2-0 เซต


ผลการแข่งขันประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556


ฟุตบอลชาย


CUP จันทร์ชะเมา ชนะ CUP เอกชน 3-0


CUP แกลง ชนะ CUP มาบตาพุด 2-1

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages