You are here

ข้อมูลทั่วไปและประวัติรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

          โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองเป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง ประมาณ 18 กิโลเมตร
    
          อาณาเขตโรงพยาบาล
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย6
ทิศใต้         ติดต่อกับ แค้มป์ตาเลียนไทย (ป่ายาง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเลียบบริษัทเจนโก้
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

     
          ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีเนื้อที่ 7 ไร่ การก่อสร้างอาคารได้เริ่มในปี 2540 เปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 โดยเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอกก่อน ต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จึงเปิดบริการผู้ป่วยใน ด้วยขนาด 30 เตียง(เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) โดยมีนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

        ติดต่อสบถาม Call center : 038-684444

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 06/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 28/11/2018
ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 รายการ 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) 23/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/11/2018
ร่างประกาศจังหวัดระยองและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร 12/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ 07/11/2018
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เดือนตุลาคม 2561 07/11/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2018

Pages