You are here

ข้อมูลทั่วไปและประวัติรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

          โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองเป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง ประมาณ 18 กิโลเมตร
    
          อาณาเขตโรงพยาบาล
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย6
ทิศใต้         ติดต่อกับ แค้มป์ตาเลียนไทย (ป่ายาง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเลียบบริษัทเจนโก้
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

     
          ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีเนื้อที่ 7 ไร่ การก่อสร้างอาคารได้เริ่มในปี 2540 เปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 โดยเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอกก่อน ต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จึงเปิดบริการผู้ป่วยใน ด้วยขนาด 30 เตียง(เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) โดยมีนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

        ติดต่อสบถาม Call center : 038-684444

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12/10/2018
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ส.ค. - ก.ย. 2561 08/10/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง 04/10/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ 03/10/2018
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 28/09/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/09/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรังภ.1/2561 ลว 25 กย 2561 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง 24/09/2018

Pages