ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศราคากลางโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษและเขตอุตสาหกรรม ตาราง ปปช.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทำอาหารว่าง 03/04/2018
โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปี 2561 (ปีที่ 5)โดย กลุ่ม ปตท. 03/04/2018
ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ 03/04/2018
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจพิเศษทางพิษวิทยา (trans, trans Muconic acid) จำนวน 3,500 คน 30/03/2018
ประกาศราคากลางของโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษและเขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2561 30/03/2018
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ประเภทเสียงเคลื่อนที่ออกตรวจและแจ้งผลโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษและเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29/03/2018
ประกาศราคากลางจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคประชาชนตำบลมาบตาพุดและตำบลห้วยโป่ง 29/03/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 22/03/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/03/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 16/03/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013