ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ 25/05/2018
ประกาศประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/05/2018
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์จำนวน 1 รายการ 24/05/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบกองทุนไฟฟ้า ปี 2560) 21/05/2018
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช 08/05/2018
ประกาศราคากลาง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน 07/05/2018
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (งบค่าเสื่อมปี 61) 02/05/2018
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจพิเศษทางพิษวิทยา (trans, trans Muconic acid ) จำนวน 3,500 คน 30/04/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจพิเศษทางพิษวิทยา (trans, trans Muconic acid) จำนวน 3,500 คน 27/04/2018
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19/04/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013