ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 25/06/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 22/06/2018
ประกาศเรื่องแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 19/06/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18/06/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือพื้นฐานผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด 18/06/2018
ประกาศผู้ชนะราคาถังใส่ของมีคม 14/06/2018
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาในการลงบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์/ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลพิกัดหลังคาเรือนลงในโปรแกรม 13/06/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกเผยแพร่ใบปลิวและจ้างเหมาบริการผลิตป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อนออกตรวจและก่อนออกแจ้งผลตรวจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการจัดสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและในการทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาตรวจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12/06/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013