ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

โครงการประมูลเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 11 รายการ (โดยกลุ่ม ปตท.) 10/07/2018
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา 09/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาในการจัดสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนแจ้งผลตรวจสุขภาพและจ้างเหมาในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาฟังผลตรวจสุขภาพ 05/07/2018
ประกาศราคากลางจ้างเหมาในการจัดสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนแจ้งผลตรวจสุขภาพและจ้างเหมาในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาฟัวผลตรวจสุขภาพ 05/07/2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากระป๋องทิ้งเข็มสีแดงโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมบูรณาการ งวดที่ 2 04/07/2018
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ 04/07/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 04/07/2018
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 29/06/2018
ตารางราคากลางซ่อมเครื่องเอกซเรยืเคลื่อนที่ 28/06/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือพื้นฐานผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด 25/06/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013