ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ประเภทเสียงเคลื่อนที่ออกตรวจและแจ้งผลโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษและเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2561 13/07/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคประชาชนในชุมชนตำบลมาบตาพุดและตำบลห้วยโป่ง 13/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (งบค่าเสื่อม ปี 61) 13/07/2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ 12/07/2018
โครงการประมูลเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 11 รายการ (โดยกลุ่ม ปตท.) 10/07/2018
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา 09/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาในการจัดสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนแจ้งผลตรวจสุขภาพและจ้างเหมาในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาฟังผลตรวจสุขภาพ 05/07/2018
ประกาศราคากลางจ้างเหมาในการจัดสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนแจ้งผลตรวจสุขภาพและจ้างเหมาในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาฟัวผลตรวจสุขภาพ 05/07/2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากระป๋องทิ้งเข็มสีแดงโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมบูรณาการ งวดที่ 2 04/07/2018
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ 04/07/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013