ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

TOR จ้างเหมาดำเนินการออกแบบ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ปรับปรุงก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมาบตาพุด? 09/09/2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 05/09/2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 02/09/2014
TOR จัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลมาบตาพุด ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รายการ 29/08/2014
การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 19 รายการ 23/07/2014
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 27/05/2014
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 29/04/2014
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตา 1 เครื่อง 17/02/2014
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงินงบประมาณ 11,490,000 บาท 10/02/2014
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงินงบประมาณ 14,500,000 บาท 10/02/2014

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013