ประชาสัมพันธ์

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "บริการด้วยหัวใจ ห่างไกลข้อร้องเรียน" 15-16 มิ.ย. 2560 05/06/2017
เฉลยคำถามหลังอบรมโครงการระบบยาก้าวไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 8,9,15 และ 16 พฤษภาคม 2560 23/05/2017
ข้อมูลยาเข้าใหม่(ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั่งที่ 1/2559) 28/09/2016
แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) (Update 09/02/2018) 15/12/2015
ข้อมูลยาเข้าใหม่ (ผลการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 2/2558) 15/12/2015
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 59? 12/10/2015
ข้อมูลยาเข้าใหม่ (ผลการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 1/2558) 21/05/2015
โรงพยาบาลมาบตาพุด เปลี่ยนสถานที่ให้บริการ 13/08/2014
โรงพยาบาลมาบตาพุด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ณ ชุมชนบ้านบน 12/09/2013
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดโครงการประกวดสุขภาพเด็กหนูน้อยนมแม่ 17/02/2012

Pages

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 28/09/2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/09/2018
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคเรื้อรังภ.1/2561 ลว 25 กย 2561 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง 24/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง ร่างประกาศจังหวัดระยอง และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (งบค่าเสื่อม ปี 61) 07/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (งบกองทุนไฟฟ้า ปี 60) 07/09/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013