ประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย 12/06/2017
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "บริการด้วยหัวใจ ห่างไกลข้อร้องเรียน" 15-16 มิ.ย. 2560 05/06/2017
เฉลยคำถามหลังอบรมโครงการระบบยาก้าวไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 8,9,15 และ 16 พฤษภาคม 2560 23/05/2017
ข้อมูลยาเข้าใหม่(ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั่งที่ 1/2559) 28/09/2016
แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) (Update 09/02/2018) 15/12/2015
ข้อมูลยาเข้าใหม่ (ผลการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 2/2558) 15/12/2015
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 59? 12/10/2015

Pages

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง ร่างประกาศจังหวัดระยอง และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (งบค่าเสื่อม ปี 61) 07/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (งบกองทุนไฟฟ้า ปี 60) 07/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 แห่ง 06/09/2018
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 06/09/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03/09/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบรายจ่ายประจำปี 2562) 03/09/2018
ประกาศเปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28/08/2018
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27/08/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013