ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2015
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/11/2015
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์(ยา)ร่วมระดับจังหวัด(e-bidding)จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ รย ๓/๒๕๕๘ 30/10/2015
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)‏ 27/10/2015
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 14/10/2015
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 1) 14/10/2015
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 12/10/2015

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ