ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 17/01/2017
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ 17/01/2017
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13/01/2017
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 09/01/2017
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2017
ข้อมูลโครงการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และงบประตุ้นเศรษฐกิจฯ ปี 2559 05/01/2017

Pages

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ