ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับจังหวัด ของโรงพยาบาลมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ รายการ 01/04/2015
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีความประสงค์รับย้ายหรือโอนตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 02/02/2015
ร่าง ขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับจังหวัด ของโรงพยาบาลมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ รายการ 09/01/2015
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 24/12/2014
TOR การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 24/11/2014
โรงพยาบาลมาบตาพุดมีความประสงค์จะรับย้ายหรือโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 06/10/2014
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลมาบตาพุด 11/09/2014

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ