ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ 23/09/2016
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ภ.๒/๒๕๕๙ 21/09/2016
ประมูลการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน 9 รายการ ประจำปี พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2) 08/09/2016
โครงการปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดย กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2559 31/08/2016
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 23/08/2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22/08/2016

Pages

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ