ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

(ร่าง)ประกาศและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์(ยา)ร่วมระดับจังหวัด(e-bidding)จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ รย ๓/๒๕๕๘ 30/09/2015
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 10 รายการ 30/09/2015
รับโอนย้าย นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 28/09/2015
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 21/09/2015
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง nagative pressure 11/09/2015
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2015
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง คัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง 08/09/2015

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ