ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 24/06/2016
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 13/06/2016
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา 09/06/2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 01/06/2016
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดระยอง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31/05/2016
ประกาศข้อกำหนดการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 39 รายการ ( TOR Spec) 30/05/2016

Pages

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ