ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 04/04/2017
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2017
ประกาศ ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอและบี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2017
ประกาศ ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับเคมีคลินิก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2017
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจพิเศษทางพิษวิทยา (trans, trans Muconic acid) จำนวน 7,500 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2017
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจพิเศษทางพิษวิทยา 21/02/2017

Pages

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ