ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 26/08/2015
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20/08/2015
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 19/08/2015
ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19/08/2015
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเล็กโตรไลท์ จำนวน 12 Pack โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17/08/2015
ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17/08/2015
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2015

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ