ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

TOR การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 21 รายการ 24/06/2015
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09/06/2015
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ 02/06/2015
TOR การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 33 รายการ (ครั้งที่ 2) 29/05/2015
TOR การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 33 รายการ 22/04/2015
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับจังหวัด ของโรงพยาบาลมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ รายการ 01/04/2015
ร่าง ขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับจังหวัด ของโรงพยาบาลมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ รายการ 09/01/2015

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ