ประชาสัมพันธ์

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและเวชระเบียนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 07/08/2017
ขอเชิญร่วมฟังประชุมวิชาการ CKD In Practice วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. 26/06/2017
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย 12/06/2017
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "บริการด้วยหัวใจ ห่างไกลข้อร้องเรียน" 15-16 มิ.ย. 2560 05/06/2017
เฉลยคำถามหลังอบรมโครงการระบบยาก้าวไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 8,9,15 และ 16 พฤษภาคม 2560 23/05/2017
ข้อมูลยาเข้าใหม่(ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั่งที่ 1/2559) 28/09/2016
แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) (Update 23/05/2560) 15/12/2015

Pages


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 10/08/2017
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ 10/08/2017
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2017
โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปี 2560 (ปีที่ 4)โดย กลุ่ม ปตท. จำนวน 5 รายการ 25/07/2017
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 25/07/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 07/07/2017

Pages

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ