ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

โรงพยาบาลมาบตาพุดมีความประสงค์จะรับย้ายหรือโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 06/10/2014
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลมาบตาพุด 11/09/2014
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์แบบดิจิตอล พร้อมอ่านผลเอกซเรย์ จำนวนผู้รับบริการประมาณ 19,600 ราย 11/09/2014
TOR จ้างเหมาดำเนินการออกแบบ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ปรับปรุงก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมาบตาพุด‏ 09/09/2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 05/09/2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 02/09/2014
TOR จัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลมาบตาพุด ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รายการ 29/08/2014

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ