ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "วันไตโลก" World Kidney Day 2561 สตรีไทย ไตสตรอง ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 o. - 12.30 น. ณ ศาลเจ้าแม่จันเท มาบตาพุด 08/03/2018
ระบบรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 29/11/2017
ข้อมูลยาเข้าใหม่ (ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 1/2561) 28/11/2017
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและเวชระเบียนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 07/08/2017
ขอเชิญร่วมฟังประชุมวิชาการ CKD In Practice วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. 26/06/2017
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย 12/06/2017
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "บริการด้วยหัวใจ ห่างไกลข้อร้องเรียน" 15-16 มิ.ย. 2560 05/06/2017

Pages


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/03/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 16/03/2018
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงช่อง Service 16/03/2018
ประกาศผู้ชนะจ้างต่ออายุและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 16/03/2018
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระยะเวลา 12 เดือน 16/03/2018
ประกาศผู้ชนะรายการปั๊มจ่ายคลอรีนพร้อมติดตั้ง 16/03/2018
ประกาศผู้ชนะรายการเครื่องพิมพ์เอกสาร A1 16/03/2018
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงช่อง Service 16/03/2018
ประกาศราคากลางต่ออายุและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 16/03/2018
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระยะเวลา 12 เดือน 16/03/2018

Pages

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013

ความรู้คู่สุขภาพ