ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) 26/06/2018
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 26/06/2018
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2561 22/06/2018
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 19/06/2018
ขอเชิญร่วมงาน "วันไตโลก" World Kidney Day 2561 สตรีไทย ไตสตรอง ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 o. - 12.30 น. ณ ศาลเจ้าแม่จันเท มาบตาพุด 08/03/2018
ระบบรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 29/11/2017
ข้อมูลยาเข้าใหม่ (ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 1/2561) 28/11/2017
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและเวชระเบียนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 07/08/2017
ขอเชิญร่วมฟังประชุมวิชาการ CKD In Practice วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. 26/06/2017
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12/06/2017

Pages

ข่าวประกาดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ประเภทเสียงเคลื่อนที่ออกตรวจและแจ้งผลโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษและเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2561 13/07/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคประชาชนในชุมชนตำบลมาบตาพุดและตำบลห้วยโป่ง 13/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (งบค่าเสื่อม ปี 61) 13/07/2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ 12/07/2018
โครงการประมูลเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 11 รายการ (โดยกลุ่ม ปตท.) 10/07/2018
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา 09/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาในการจัดสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนแจ้งผลตรวจสุขภาพและจ้างเหมาในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาฟังผลตรวจสุขภาพ 05/07/2018
ประกาศราคากลางจ้างเหมาในการจัดสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนแจ้งผลตรวจสุขภาพและจ้างเหมาในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาฟัวผลตรวจสุขภาพ 05/07/2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากระป๋องทิ้งเข็มสีแดงโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมบูรณาการ งวดที่ 2 04/07/2018
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ 04/07/2018

Pages

ความรู้คู่สุขภาพ

กิจกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค.2556 05/12/2013
กำหนดการกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 03/12/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ย.2556 19/11/2013
ประมวลภาพกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 15/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2556 14/11/2013
กำหนดการงาน sportday sportnight กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 14/11/2013
ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 2556 05/11/2013
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 22/10/2013